Page content

article content

Gaan kinderen en honden samen?

GAAN KINDEREN EN HONDEN SAMEN?

ANGSTIGE OF BLIJE HOND, KINDEREN ZIEN HET VERSCHIL NIET.

Iedereen (zelfs jonge kinderen) weten precies wanneer een hond dreigt met grommen of tanden ontbloten, maar geen enkel jong kind en zelfs heel weinige volwassene herkennen niet of een hond onzeker is en stress heeft.

En dus ook niet of een hond mogelijk uit angst gaat bijten.

Dat blijkt uit onderzoek van Dr Sarah Rose en Grace Aldridge van de Staffordshire University.

Het onderzoek werd  gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de British Psychological Society in Belfast.

Volgens Dr. Rose zijn het hoofdzakelijk jonge kinderen die de grootste kans lopen om gebeten te worden.

Elk jaar belanden in het Verenigd Koninkrijk 1200 kinderen op de eerste hulp.

Ook in Nederland en België is de gemiddelde leeftijd van slachtoffers van bijtwonden 5 jaar, aangevend dat het ook hier vooral kleine kinderen zijn die gebeten worden en dan nog meestal van hun eigen hond.

Vandaar het onderzoek van Dr.Rose op de vraag;

Zijn kinderen wel voldoende in staat om de emoties van een hond te herkennen?

Bij het onderzoek werden twee groepen kinderen volgens ouderdom verdeeld.

Eén groep van 4 en 5 jaar oud (57 kinderen) en een groep van 6en 7 jaar oud (61 kinderen)

 

Ze kregen 15 video’s te zien van honden.

De clips duurden 6-11 seconden, het enige geluid was het  blaffen van de hond op de film, dus extra info was er niet.

 

Twee dierenartsen en twee volwassenen hadden voor elk van de video’s de emotie van de hond beoordeeld en waren het er alle vier over eens.

De vragen waren voor alle kinderen hetzelfde:

  1. Zou je met deze hond gaan spelen?
  2. Wat denk je dat deze hond is hij gelukkig/boos/bang ?

Uit het onderzoek bleek dat de kinderen de emoties van de honden dusdanig konden herkennen dat er geen sprake was van toevallig goed gegokt.

Wel bleek dat “boos” goed herkend werd door alle kinderen, “gelukkig” en “angstig” was minder goed herkend.

De kinderen bleven wel uit de buurt van de boze hond, maar gingen zonder problemen af op angstige (en gelukkige) honden.

Dr.Rose: “Kinderen zijn er relatief goed in om de emoties van een hond te herkennen.

Maar kinderen zijn niet in staat om hun eigen veiligheid rondom honden in te schatten anders dan bij boze honden.

Zonder enige terughoudendheid lopen ze op een angstige hond af, niet wetende dat ook die uit angst kunnen bijten” Rose pleit dan ook voor betere en meer campagnes rondom kinderen en honden.

Deze uitkomsten komen ruwweg overeen met eerder onderzoek  van de University of Lincoln en de University of Edinburgh, gepubliceerd in Anthrozoos.

Volwassenen die de emotionele staat van een hond moesten beoordelen deden dat overwegend goed (87% correct, kinderen scoorden lager, en hoe jonger, hoe lager.

Kinderen van 10 wisten het in 73% van de gevallen goed, vierjarigen maar in 46% van alle gevallen. Ook hier werd een angstige hond vrijwel niet herkend.( 20% correct).

Vaak werd dit gezien als gelukkig en vriendelijk.

Bron

Children are unaware of the risks of approaching frightened dogs.” ScienceDaily…

Interpretation of Dog Behavior by Children and Young Adults. Anthrozoos, (27), …

Comment Section

0 reacties op “Gaan kinderen en honden samen?

Plaats een reactie


*


Phoenix WebsitePhoenix Website